Hírek

Elérhetőségek

Könyvtári programok szervezése Gátéren és partnertelepülésein

Könyvtári programok szervezése Gátéren és partnertelepülésein

EFOP-3.7.3-16-2017-00195 Könyvtári programok szervezése Gátéren és partnertelepülésein

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK SZERVEZÉSE GÁTÉREN ÉS PARTNERTELEPÜLÉSEIN

A projekt Gátér Község Önkormányzata vezetésével konzorciumban, a fizikai közelségben fekvő Jakabszállás és Orgovány települések önkormányzataival közösen valósul meg.

A program legfőbb célkitűzése a lakosság társadalmi felzárkóztatása, munkaerő-piaci versenyképességük növelése. Az életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, lehetőségének biztosítása, új típusú tanulási formák kialakítása, a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve a kompetencia-fejlesztéssel felkészíteni őket az élethosszig tartó tanulásra.
A településeken a kulturális intézmények helyi beágyazottságának, presztízsének emelése.

Konkrét célkitűzések:

  • alapkompetenciák fejlesztése;
  • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése;
  • a megszerzett kompetenciák, készségek, képesség hasznosításával a munkaerő-piacra, valamint a társadalmi közéletbe való visszatérés;
  • új, tartalmában és formájában innovatív tanulási lehetőségek kifejlesztése és elterjesztése;
  • a településeken található kulturális intézmények kapcsolati rendszerének bővítése;
  • a bevont lakosok esetében a tanulás tanítása, tanulási kompetenciák fejlesztése;
  • az állampolgári kompetenciák, a kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése;
  • a helyi könyvtárak olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése a felnőttek, ezáltal a gyermekek körében is;
  • a helyi könyvtárak és közművelődési intézmények nem formális és informális szerepének erősítése.

A projekt keretében különböző tematikával rendelkező tevékenységek valósulnak meg. Többek között tanfolyamok számítástechnika, pénzügyi-, és gazdasági ismeretek, illetve egészséges életmód témában, kézműves és főzőtanfolyamok, illetve különböző klubfoglalkozások és szakkörök kerülnek megrendezésre. Továbbá természetvédelmi-, össz-művészeti-, és művészeti táborok valósulnak meg a településeken. A projekt során művészetoktatás témakörben a pedagógusok számára szabadegyetem jön létre.

A projekt kedvezményezettje: Gátér Község Önkormányzata
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.
A szerződött támogatás összege: 79 999 807 Ft
A szerződött támogatás mértéke: 100%