Hírek

Elérhetőségek

Egyházak

Felekezetek

Orgoványon három keresztény felekezethez tartoznak hívek nagy számmal: a római katolikushoz, a reformátushoz és a baptistához. A 2011-es népszámlálás során a vallási megoszlás a következő volt: római katolikus 52,3%, református 22,6%, evangélikus 1,2%, felekezeten kívül

Tovább »