Hírek

Elérhetőségek

- TŰZGYÚJTÁSI TILALOM LÉPETT ÉLETBE!

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. 9/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendeletünk alapján ünnepnapok kivételével október 15. és április 15. között, 8-18 óra között a nem komposztálható avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár levél, gyökér, egyéb növényi maradványok) égetése engedélyezett.
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avar és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani szükséges, és az eltüzelés kis adagokban történhet.

SZEMETET ÉGETNI SZIGORÚAN TILOS!

A tűzgyújtási tilalom idején TILOS tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

 

Közreműködésüket köszönjük!