Hírek

Elérhetőségek

- Pályázat - Jegyző munkakör betöltésére

Közigállás

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orgoványi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, vagy főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott felmentés,

         jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

         országgyűlési, önkormányzati választáson szerzett szakmai tapasztalat

         uniós pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat

         ASP rendszer ismerete

         B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szólló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal

         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Szilvia nyújt, a 0676591982 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgoványi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/3777-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

         Elektronikus úton Gál Szilvia részére a galszilvia@orgovany.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Gál Szilvia, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/3777-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: jegyző. A munkáltatói jogkör gyakorlója és a pályázat elbírálója Orgovány Nagyközség Polgármestere.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2021. november 15.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 15.