Hírek

Elérhetőségek

- Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2.

I/576-13/2021.

Orgovány Nagyközség Polgármesterének
13/2021.(03.02. sz. határozata

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

 

Orgovány Nagyközség Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet l.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hoztam:

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény óvodájába történő beiratkozás időpontját 2021. április 26-27. napjaira határozza meg. A lebonyolítással kapcsolatos intézkedések végrehajtásával az intézményvezetőt bízza meg.

Határidő: azonnal, illetve 2021. április 23.
Felelős: Somogyiné Horváth Henrietta intézményvezető.

Orgovány, 2021. március 2.

 

Gál Szilvia
polgármester

Csatolmány(ok):