Hírek

Elérhetőségek

- ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓJA

1./

Ha a mezőgazdasági őstermelő nettó árbevétele ( 1990. évi C. törvény, a továbbiakban: Htv.,  52. § 22. g) pont) az általa kapott bármely támogatás – például területalapú, jövedékiadó-visszatérítés, továbbá fejlesztési, gépvásárlási támogatás–figyelembevétele nélkül a 600 ezer forintnál nem több, de a támogatással együtt a 600 ezer forintot meghaladja, akkor a mezőgazdasági őstermelő az iparűzési adó alanyának minősül és a helyi iparűzési adó hatálya alá be kell jelentkeznie és adóbevallást helyettesítő „Nyilatkozatot” kell benyújtania az adóévet követő év május 31-ig.

2./

Abban az esetben, ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi tevékenységéből származó (ár)bevétele támogatással együtt legfeljebb 600 ezer forint, akkor nem minősül a Htv. szerinti vállalkozónak, s így az iparűzési adó alanyának. Ekkor az őstermelőt az adóévben sem bejelentkezési, sem bevallás benyújtási kötelezettség nem terheli.

3./

Az őstermelőnek, ha éves (támogatások nélküli) bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, iparűzési adóbevallási kötelezettsége van, melynek határideje: adóévet követő év május 31-e. A bevallási kötelezettségének az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) található „Helyi iparűzési adóbevallás” nyomtatványon, vagy a NAV által közzétett XXHIPA nyomtatványon tehet eleget.

4./

Ha az őstermelő az előző években bejelentkezett a helyi iparűzési adó hatálya alá, de az adott adóévben a fentiek szerint számított éves árbevétele a 600 ezer Ft-ot nem haladja meg, akkor az őstermelőnek a honlapunkon található adóbevallást helyettesítő „Nyilatkozatot” kell benyújtania az adóévet követő év május 31-ig.

5./

A mezőgazdasági őstermelő a 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, (kivéve ha kifizetőnek minősül) a bevallási kötelezettségének papír alapon is eleget tehet.

Csatolmány(ok):