Hírek

Elérhetőségek

Orgoványi Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése

Projekt azonosító száma:
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00042

Kedvezményezett:
Orgovány Nagyközség Önkormányzata (6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2.)

Projekt címe: 
Orgoványi Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 129.863.710 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Jelen fejlesztési projekt megvalósításának helyszíne Orgovány, mely a 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet alapján nem tartozik a kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járások közé, ugyanakkor a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet alapján átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. A kecskeméti járásban elhelyezkedő, közelítőleg 1.650 főt számláló homokhátsági nagyközség általános iskolájának egy 1987-es tervek alapján elkészült épület ad otthon, melynek fenntartása jelentős forrást veszi igénybe.

Az Orgoványi Általános Iskola önkormányzati tulajdonú és fenntartású épületének energetikai korszerűsítésével csökkenthetjük a működtetéséhez szükséges kiadásokat, az intézmény primer energia fogyasztását és az üvegház hatású gázok kibocsájtásának mértékét. A beruházás megvalósításával a pályázó által kitűzött cél is teljesül, egy sokkal inkább környezet barát és energia hatékony működésre képes, gazdaságosan fenntartható intézmény kialakításával.

A korszerűsítés során az épület külső határoló szerkezeteinek (homlokzatok, lábazat és magastető) szigetelése mellett a fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászárók cseréjére is sor kerül, mely nagymértékben hozzájárul az épület téli-nyári hővédelmének javításához, ezáltal jelentősen csökkenti a hő ki és beáramlását, valamint a megfelelő hőmérséklet eléréséhez szükséges energia ráfordítás mértékét. A beruházás megvalósítása során 152 db ajtó és ablak helyett kerül beépítésre a hatályos TNM rendelet paramétereinek megfelelően kialakított műanyag nyílászáró, valamint  4.784 m2 homlokzati felület és födém szigetelése is megvalósul az elnyert összegből. 

Az épület rendkívül tagolt, és a tetőtér sem teljes alapterületén került beépítésre. Ezért a támogatható tevékenységként megvalósuló hőszigetelési munkálatok mellett a homlokzat egységének megtartása érdekében a pályázó saját költségén a tető vonaláig vezeti a szigetelő réteget.

Az épület gépészeti korszerűsítésen is átesik, mely során a meglévő kazánházba 2 db kaszkád üzemben működtetett kondenzációs falikazán kerül elhelyezésre. Az új fűtési hálózat szekunder oldala 2K arányossági sávval ellátott termosztatikus radiátorszelepekkel szabályozott lapradiátorokkal kerül kialakításra, mely rendszer részeként 76 db új hőleadó berendezést építünk be. Ennek elosztó gerincvezetékei a régivel azonos nyomvonalon kerülnek kiépítésre.

Az intézmény működtetéséhez szükséges villamos energia egy részét a tornaterem a projekt megvalósulásával már a tetőszerkezetére újonnan telepített napelem rendszer biztosítja majd. A beruházás megvalósítását követően az intézmény az elkészült épületenergetikai számítás szerint a hatályos 176/2008 (VI.30) Kormányrendeletnek megfelelően „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, mely a jelenlegi állapot energetikai tanúsítványában szereplő „GG” besoroláshoz képest jelentős javulást jelent. Az épület fejlesztés előtti energiaigénye a számítások szerint: 378,25 [MWh/év] , míg a fejlesztést követően ez az érték csupán: 159,16 [MWh/év]. A korszerűsítés az üvegház hatású gázok kibocsájtását is jelentősen csökkenti, és a megújuló energia felhasználása révén a jelenleginél sokkal inkább környezetbarát módon működtethető.

A pályázati kiírás műszaki szakmai tartalmára vonatkozó elvárásoknak megfelelően, a megvalósítás során rehabilitációs szakmérnökkel együttműködve, a projektarányos akadálymentesítés részeként egy akadálymentesen is megközelíthető és használható mosdó kerül kialakításra. A tervezett projekt energiaforrásait előreláthatólag nem érintik hátrányosan az éghajlatváltozás várható hatásai, emellett előre látható klímakockázata nincs.

A jelenlegi beruházás mellett Orgovány nagyközség több fejlesztést tervez, így például az Óvoda kapacitás bővítését, és közlekedés biztonsági beruházást is, mellyel főként a település központjának, az óvoda és iskola gyalogos és kerékpáros forgalmának biztonságosabbá tétele a cél.

Projekt tervezett befejezése: 2017.09.08.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00042