Hírek

Elérhetőségek

Orgovány településrendezési terv - Hirdetmény

Orgovány Nagyközség Polgármesterétől.
6077. Orgovány Molnár Gergely u. 2.
Tel:76/591-982.    Fax: 76/5 91-030.
E-mail: galszilvia@orgovany.hu

I/142-3/2019.

 

HIRDETMÉNY
Orgovány településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatának és módosításának jóváhagyásáról.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Komi. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a következő tájékoztatást adom:

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési feladatainak ellátása érdekében 2018. december 19-i Képviselő-testületi ülésén jóváhagyta a nagyközség új településszerkezeti tervét és megalkotta helyi építési szabályokról szóló új önkormányzati rendeletét.

Az új településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat a korábbi 2007. évi helyébe lép, figyelembe véve az időközbeni társadalmi, gazdasági és jogszabályi változásokat.

A jóváhagyott településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett.

A helyi építési szabályzat a korábbi előírások lehető legteljesebb átvételével a jogi folytonosság elvét tartva az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapít meg.

Orgovány, 2019. január 10.

(:Gál Szilvia:)
polgármester

Eredeti dokumentum   >>>