Hírek

Elérhetőségek

Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető Rendszerének Fejlesztése

Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető Rendszerének Fejlesztése

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00017

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2019.11.30.

A projekt célja: Orgovány nagyközség csapadék- és belvízveszélyes területen helyezkedik el. A hiányos és elöregedett vízelvezető hálózat miatt gyakran jelentkeznek kiöntések, elöntések a csapadékos időszakokban a település mélyebb fekvésű északi részén.

A projekt tartalma: A csapadékvizek biztonságos levezetése érdekében nyílt árkok, rácsos folyókák és gravitációs zárt csapadékcsatornák létesülnének. A tervezett létesítmények segítségével hosszú távon garantálható lenne a belvizek, csapadékvizek kártétel (pl. pincék elöntése, alagsorok elárasztása) nélküli levezetése, valamint a jövőbeni hálózatbővítés lehetősége is. A fejlesztés során átalakításra kerül a település központi részének vízelvezető rendszere. A meglévő vízelvezető árkok kapacitása, lejtése nem megfelelő, mint ahogy hiányoznak olyan átkötések is, melyek biztosítják az összegyűjtött csapadék megfelelő levezetését. A Kossuth utca mentén történő átalakítások során felújításra kerülnek a meglévő árkok, fedések, valamin kiépül valamennyi szükséges átkötés. A víz megfelelő levezetése érdekében a Kossuth utcába csatlakozó kisebb utcákban is kiépítésre kerül egy új, korszerű vízelvezető árokrendszer, mely a település észak-nyugati részébe továbbítja az összegyűjtött csapadékvizet, így tehermentesítve a település központi, illetve mélyebben fekvő részeit.

A projekt várható eredménye: A településen tervezett belterületi vízrendezési munkálatok megoldást jelentenek a község központjának, valamint belvízveszélyes területeinek csapadék- és belvízelvezetési problémáira. 

 

 

 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

 

Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése

 

Projekt fő elemeinek ismertetése

 

 

A TOP-2.1-3-16-BK1-2017-00017. számú: „ Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” projekt

 

Célja: Egységes vízelvezető rendszer kialakítása a településen, hosszútávon megelőzve a csapadékvíz-elvezetés problémái következtében létrejött károkozásokat. Összefüggő csatornarendszerek kialakítása, a Sallai utca belvizes szakaszain megakadályozni a csapadék pincékbe szivárgását, a központban található parkoló felszíni vizektől való mentesítése, megfelelő vízelvezetés biztosítása a település főutcájának.

 

Tartalma: A csapadékvíz biztonságos levelezése érdekében nyílt árkok, rácsos folyókák és gravitációs zárt csapadékcsatornák létesülnek. A tervezett létesítmények segítségével hosszú távon garantálható lenne a belvizek, csapadékvizek kártétel ( pincék, alagsorok elöntése, nyílt árkok feltöltődése nyomán kialakuló élet-és vagyont veszélyeztető állapotok kialakulása) nélküli levezetése, valamint a jövőbeni hálózatbővítés lehetősége is.

 

 A fejlesztés során átalakításra kerül a település központi részének vízelvezető rendszere. A meglévő árkok kapacitása, lejtése nem megfelelő, mint ahogy hiányoznak olyan átkötések is, melyek biztosítják az összegyűjtött csapadék megfelelő levezetését. A víz megfelelő levezetése érdekében  a Kossuth utcába csatlakozó kisebb utcákban (Joó Mária, Széchenyi- Németh Imre- Sallai- Akácfa) is kiépítésre kerül egy új, korszerű vízelvezető árokrendszer, mely a település észak- nyugati részébe továbbítja az összegyűjtött csapadékvizet, így tehermentesítve a település központi, illetve mélyebben fekvő részeit.

 

Módosítások: Az eredeti pályázati tervek a célszerűség, a gazdaságosság és a településkép kedvező kialakítása miatt módosításra kerültek, melynek nyomán a Kossuth utca korábbi betonárkos rendszerének felújítása helyett, új  20/30/30, 30/50/40 és 40/70/50 típusú árokelemek  kerültek beépítésre, a településközpont vízszennyezettségét egy Pureco Envia 6-2-A típusú olajfogón keresztül történő átvezetés vonja ki és 2. típusú földmedrű, gyephézagos mederelemmel stabilizált árokszakaszok kerültek kialakításra.

 

Az időmúlás ( a támogatás elnyerésétől a kivitelezés indíthatóságáig) azt eredményezte, hogy az elnyert támogatás összege már nem fedezte a korábbi műszaki tartalmat és ennek nyomán a Széchenyi utcában a gyephézagos megoldás helyett 1. típusú földmedrű árkok szakaszolt kiépítésére került sor. A kivitelezés megkezdésekor  derült ki, hogy érdemi egyeztetés a projekttel érintett utcák lakosságával nem volt, így a 2020. évben további kivitelezési munkák végrehajtására lesz szükség.

 

A projekt várható eredménye: A településen tervezett belterületi vízrendezési munkálatok megoldást jelentenek a nagyközség központjának, valamint belvízveszélyes területeinek csapadék-és belvízvezetési problémáira.

 

Távlati célok: Folytatni kell a most megkezdett munkát a csatlakozó utcák, illetve a Molnár Gergely utca vonatkozásában is. A most megvalósításra kerülő projekt csak a kezdet. Minden pályázati lehetőséggel élnünk kell, hogy Orgoványon olyan kiépített rendszer kerüljön kiépítésre, mely jól szolgálja az itt élők vagyonbiztonságát és hozzájáruljon falunk élhetőbbé tételéhez. 

 

 

A kivitelezési munkák heti bontásban

 

2019. augusztus 5.-11. :

 

Helyi útviszonyok felmérése. Meglévő földes árok tisztítása a Joó Mária utcában.

 

2019. augusztus 12.-18. :

 

Meglévő földes árok tisztítása, kitűzés és szintezés a Joó Mária utcában. Gyeprácsos burkolat építésének megkezdése és betonáteresz csövek fektetése.

 

2019. augusztus 19.-25. :

 

Gyeprácsos burkolat építés és betonáteresz csövek fektetése.

 

2019. augusztus 26.-szeptember 1. :

 

Gyeprácsos árok építés, áteresz csövek fektetése és támfal elemek elhelyezése a Joó Mária utcában.

Földkitermelés tömörítés, ágyazat készítés és tömörítés, földtömörség vizsgálat, homokos-kavics ágyazat tömörség vizsgálat a Sallai utcában.

 

2019. szeptember 2.-8. :

 

Kitűzés, gyeprácsos árok építése betonáteresz cső fektetés a Kossuth Lajos utcában.Molnár Gergely utcában ágyazat készítés, tömörítés. Ágyazaton tömörség és teherbírás mérés.
Sallai utcában gyeprácsos árok építés, átereszcsövek fektetése. Árokban földtömörség mérés két helyen.

 

2019. szeptember 9.-15. :

 

Gyeprácsos árok építés és betonáteresz cső fektetés a Sallai utcában. Árok burkolása gyephézagos burkolókővel. Vasalás készítése és beton teherelosztó lemez készítése. Kossuth Lajos utcában árokburkoló elemek elhelyezése, aszfaltozás, betonáteresz és támfalelemek elhelyezése.

 

2019. szeptember 16.-22. :

 

Gyeprácsos árok építése. Vasalás készítés. teherelosztó gerenda betonozása. betonáteresz cső és támfal elhelyezés a Sallai utcában. Kossuth Lajos utcában földkitermelés, ágyazat készítés, tömörítés és gyeprácsos árok építés. Vasalás készítés és teherelosztó gerenda betonozása.

 

2019. szeptember 23.-29. :

 

Kossuth Lajos utcában gyeprácsos árok építése. Vasalás készítése, teher elosztó gerenda építés. Térburkolat bontása és elhelyezése. Beton átereszcső fektetés, támfal elemek elhelyezése.

Sallai utcában gyeprácsos árok építése. Vasalás készítése, teherelosztó gerenda készítése, utókezelése.

 

2019. szeptember 30.- október 6. :

 

Kossuth Lajos utcában árokburkoló elemek elhelyezése. Szegély építés, utókezelés, fugázása. Földtükör készítés és tömörítés.

 

 Sallai utcában gyeprácsos árok és vasalás készítés. Teherelosztó fejbetonozás.

 

2019. október 7.-13. :

 

Kossuth Lajos utcában árokburkoló elemek elhelyezése. Ágyazat készítés és tömörítés. Térburkolat építés, tömörítés. Szükség szerinti föld kiemelés. Beton aszfalt bontása és  beton átereszcső fektetése.

 

2019. október 14.-20. :

 

Kossuth Lajos utcában árokburkoló elemek elhelyezése. Ágyazat készítés és tömörítés. Térburkolat építése és tömörítése. Szegélyezés és utókezelés. Gyeprácsos árok építés és átereszcső fektetés.

 

2019. október 21.-27. :

 

Kossuth Lajos utcában szikkasztó árkok kialakítása. Beton aszfalt bontás. Árokburkoló elemek elhelyezése. Betonáteresz cső fektetés. Aszfaltozás. Térburkolat építés, szabás, tömörítés. Széchenyi István utcában földárok készítés.

 

2019. október 28.- november 3. :

 

Föld árok készítése a Széchenyi István és Németh Imre utcákban. Beton átereszcsövek fektetése. 

Gyeprácsos árok hézagainak feltöltése, valamint padka füvesítés a Kossuth Lajos, Joó Mária és Sallai utcákban.

 

2019. november 4.-10. :

 

Földárok készítés és föld elszállítása. Beton átereszcsövek és támfalelemek elhelyezése a Széchenyi István utcában. Beton akna építése a Németh Imre és Széchenyi István utcai kereszteződésben.

Elmaradt területek füvesítése, építési területek tereprendezése és takarítása.

 

Az Orgovány Nagyközség Csapadékvíz-elvezető Rendszerének építési munkáit 2019. november 8. napján a kivitelező készre jelenti és kérelmezi a műszaki átadás - átvétel időpontjának kitűzését.

 

Olvass tovább   >>>

Átadó ünnepség   >>>