Hírek

Elérhetőségek

Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon

(TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026)

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívásra.

 

Nagyközségünk településrendezési tervében ipari területként szerepel a Petőfi dűlőben a 075/83. hrsz és a környékén lévő ingatlanok (Ezen a területen a rendszerváltás előtti időszakban már lakatosműhely működött, jelenleg egy csomagolóüzem működik).

 

A területen működő három vállalkozás több mint 40 főt foglalkoztat. A vállalkozások eredményes fejlesztéséhez,termelékenységük fokozásához elengedhetetlenül szükséges a szilárd burkolatú út és a kapcsolódó közvilágítás meg-és kiépítése. A terület fejlesztése régi terve az önkormányzatnak, hiszen az ivóvízrendszer kiépítése már korábban megtörtént, az ipari áram biztosított, így az infrastruktúra teljessé tételéhez szükséges a szilárd burkolatú közút megépítése az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon.

 

A projekt megvalósítására Orgovány Nagyközség Önkormányzata és a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi  együttműködési megállapodást kötött. A Kft végzi a projektmenedzsmenti feladatokat, az egyéb szakértői és a marketing kommunikációs tevékenységeket.  Az elnyert támogatás 156.500.000 Ft.

 

A projekt fő helyszíne: a Petőfi dűlői út, mely az orgoványi 080/54. és 080/84. hrsz-ú ingatlanok. Az út tökéletes vonalvezetéséhez szükséges, hogy az út jobb oldalán lévő ingatlanokból 297 illetve 97 m2 területet az önkormányzat a jelenlegi tulajdonosoktól megvásároljon. Az előzetes egyeztetés megtörtént, jelenleg objektív okok miatt az adásvételi szerződések megkötése szünetel.

 

A fejlesztés tartalmának főbb mutatói: 900 méter szilárd burkolatú út és 21 db LED - lámpa felszerelése darabonként 20 W teljesítménnyel. Az utóbbi hivatott növelni a megépítésre kerülő út biztonságos használatát.

 

Az út tervezési alap adatai ( e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági  utak tervezési előírásai útügyi műszaki előírás 2.1. táblázat alapján):

- tervezési osztály:               Gazdasági út (3.1.1. Mezőgazdasági bekötő út)

- akadályoztatása:                 S

- tervezési sebesség:             30 km/h

- forgalmi sávok száma:        2 és 1

- forgalmi sáv szélessége:     6,0 és 4,0

- padka szélessége:               1,0 és 0,50 m

- a tervezett szakasz hossza:  900 m

- kitérők szélessége:              2,00 m

- kitérők sűrűsége:                300 – 500 .

A tervezett út területe nem érint országos és helyi védelem alatt álló területeket, természeti értékeket és Natura 2000 területet sem.

 

A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) az 5303 j. Kecskemét-Kiskőrös összekötő út 24+356 km baloldali burkolat szélénél (035/6.hrsz), a 080/84. hrsz. terület kezdeténél található, keresztezi az ideiglenesen szünetelő 148.sz. Kecskemét KK –Kiskőrös KK vasútvonalat (035/2 hrsz.), majd folytatódik a 080/54. hrsz. területen és véget ér a 0+900 km-ben.

 

A tervezett burkolat derékszögben csatlakozik a közút burkolatszéléhez. A tervezett burkolat szélessége a közút csatlakozástól a vasúti kereszteződésen keresztül, a 0+086 km szelvényig 6,0 m, a padka szélessége 1,0 m, az idevonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően. Utána 14 m hosszon leszűkül 4,0 m-re, a végszelvényig azonos. A padka szélessége ezeken a szakaszokon 0,50 m.

 

A pályaszerkezet:  A tervezési forgalom becsléssel került meghatározásra, mely alapján az „A” könnyű forgalmi terhelési osztályba került a tervezett útszakasz, melynek megfelelően az alábbi pályaszerkezet épül meg:

- 4 cm AC 11 jelű aszfalt kopóréteg,

- 5 cm AC 11 jelű aszfalt kötőréteg,

- 5 cm Z 0/22 zúzottkő kiegyenlítés,

- 20 cm FZKA stabilizációs alapréteg,

- 1 réteg geotextília.

 

A projekt tervezett befejezési napja: 2021. október 31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2022. január 29.

A támogatás intenzitása: 100 %.

 

Az útépítéssel reményeink szerint tovább bővül a település iparterülete, hiszen a projekt keretében további területek megvételét tesszük lehetővé a betelepülni vágyó vállalkozások számára, amellyel a helyben történő foglalkoztatás mértékét kívánjuk növelni.

Gál Szilvia polgármester