Hírek

Elérhetőségek

Közlekedésfejlesztés

Orgovány Nagyközség közlekedésbiztonsági fejlesztése

Projektazonosító: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011.

Sajtóközlemény

Orgovány Nagyközség közlekedésbiztonsági fejlesztése

A projekt célja: „ Orgovány Nagyközség közlekedésbiztonsági fejlesztése” projekt kiemelt célja a településen élők védelme, a biztonságos közlekedéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása,a kerékpáros-barát kultúra kialakítása, a kötelező önkormányzati feladatként jelentkező parkolási feltételek megteremtése és a vonatkozó jogszabályok szerinti közlekedésbiztonság megteremtése. Ennek meghatározó része a távolsági közlekedést biztosító autóbuszok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó megállók kialakítása, autóbuszöböl és autóbuszforduló megépítése. A gyalogosok védelmében gyalogos átkelőhelyek épülnek és az átmenő forgalom lassítását településkapu és forgalomcsillapítására alkalmas elemek (fekvőrendőrök) elhelyezése biztosítja.

A projekt tartalma: Az eredeti célok felülvizsgálata megtörtént, melyet a célszerűség, a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjai vezéreltek. Ebben szerepet játszott, hogy e projekttel párhuzamosan településünkön megvalósul egy, a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó beruházás is, így valójában a feladatokat úgy kellett számba venni, és tervezni , hogy a két projekt részlegesen azonos területeihez (5302. és 5303. számú utak, Kossuth Lajos és Molnár Gergely utca) kapcsolódó munkák jól elhatárolhatóak, műszakilag elkülöníthetőek, finanszírozás szempontjából nyomon követhetőek legyenek. 

A mai központi autóbuszmegálló helyén egy buszöböl kerül elhelyezésre, melyhez 25 parkoló kiépítése csatlakozik a Kossuth Lajos utca Kölcsey Ferenc és a Molnár Gergely utca közötti szakaszán, az út mindkét oldalán. A páratlan oldali részen kerékpártároló elemek kerülnek elhelyezésre, míg a jelenlegi váróterem mellé egy biztonságos tárolóhely kerül kialakításra. Ez valójában a legfontosabb tartalmi változás, mivel a jelenlegi nyílt árokrendszer lefedésével megnő az útfelület és biztonságosabb lesz a közlekedés és tovább javul a parkolási infrastruktúra.

Elkészült a jogszabályi előírások szerinti közlekedésbiztonsági audit és lefolytatásra került a szükséges egyeztetés az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályával is, akik a műszaki tartalomra vonatkozóan nyilatkozatukat megtették. A jelenlegi tervek az átdolgozás után már megfelelnek az elvárásoknak.

Más változás jelenleg nincs a korábban közölt tartalomhoz képest.

A projekt megvalósítása: Az eredetileg tervezett és a támogatási szerződésben foglalt befejezési határidő 2018. december 31. napja volt, ami a tartalmi átértékelés és a hozzá kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervezés elhúzódása, az elektronikus közműegyeztetések kötelezettsége és az építési engedélyezések nagyobb időigénye miatt mára módosításra szorul és várhatóan 2019. szeptember 30. napjára tolódik.

A projektben vannak építési engedély nélkül végezhető munkák ( településkapu, fekvőrendőrök), vannak bejelentési kötelezettséghez kötött ( gyalogos- átkelőhelyek) és végül építési engedélyköteles (autóbusz forduló, buszöböl és parkolók) Az eljárások megindításra kerültek, a kapcsolódó szolgáltatási díjakat megfizettük, eddig hiánypótlási felhívást nem kaptunk.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént a felelős közbeszerzést bonyolító személy (Tóth Csaba), és a műszaki ellenőr (Celica 2004. Mérnöki Szolgáltató Bt) kiválasztása és velük a vállalkozási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás keretében az ajánlati felhívás kidolgozás alatt van, egy hónapon belül megtörténik a kivitelező kiválasztása.

Mivel állami tulajdonú utak érintettek a projektben, így a munkákhoz szükséges volt a Magyar Közút Nonprofit Zrt Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának közútkezelői hozzájárulásaira is, melyek rendelkezésünkre állnak. Megtörtént a dokumentumokban meghatározott feladatok számbavétele, a jelentkező költségek meghatározása és a határidő szerinti végrehajtási ütemterv elkészítése.

Amennyiben a szükséges építési engedélyek megérkeznek, akkor a tényleges kivitelezésnek akadálya nem lesz.

A projekt eredménye: Közlekedésbiztonság szempontjából élhető település lesz Orgovány.

Projektazonosító: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011.

Támogatás mértéke: 100 %.

A megvalósítás vége: 2019. szeptember 30

 

Olvass tovább   >>>

Átadó ünnepség   >>>