Hírek

Elérhetőségek

- Közigállás - titkársági ügyintéző

KÖZIGÁLLÁS

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orgoványi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

 

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

 

Ellátandó feladatok:

- titkársági feladatkör - koordinációs feladatkör - hatósági feladatkör Testületi (bizottsági) ülések előkészítése, üléseken való részvétel, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése, döntések nyilvántartása. Az IJR LocLex rendszer működtetésével kapcsolatos adminisztrátori és szerkesztői feladatok ellátása. A választások, népszavazások és a népi kezdeményezések esetében választási irodai feladatok ellátása. Az iktatási és irattárazási feladatok ellátása, a települési honlap naprakészségének biztosítása. Munkaköri leírásában meghatározottak végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A testületi (bizottsági) ülésekkel kapcsolatos feladatok ellátása az SZMSZ és a jegyző rendelkezéseinek megfelelően. A választásoknál a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtása a HVI vezető irányításával. Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a helyi szabályzat szerint. A települési honlap naprakészségének biztosítása az informatikus munkatárs bevonásával.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók, figyelemmel az önkormányzat éves költségvetési rendeletében szereplő illetményalapra. az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés,

         hasonló munkaterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

         anyakönyvi szakvizsga

         közigazgatási alapvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         45/2012.(III.20.) Korm. rendeletben meghatározott önéletrajz

         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

         nyilatkozat a pályázati anyagba történő betekintéshez

         nyilatkozat a Kttv. szerinti összeférhetetlenségről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagócsi Károly nyújt, a 0676591981 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgoványi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2432-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton Bagócsi Károly részére a jegyzo@orgovany.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: I/2432-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. A benyújtott szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okiratok másolata alapján előzetes kiválasztás történik, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor a végleges eredmény megállapítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2021. június 14.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók az eredményről a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásos tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményessége esetén, az álláshely 6 hónap próbaidő kikötésével kerül feltöltésre.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.