Hírek

Elérhetőségek

- Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata

Orgovány Nagyközség Polgármesterének
2/2021.(01.11.) sz. határozata

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata

 

HATÁROZAT

 

Orgovány Nagyközség Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet l.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hoztam:

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2018.(12.19.) sz. KT. határozatával jóváhagyott Orgovány Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentum intézkedési terv részét - az e határozat elválaszthatatlan részét képező és a Versenyképes Magyarország Operatív Program keretében tervezett települési fejlesztésekhez kapcsolódó tervrésszel - kiegészíti.
Határidő: folyamatos, illetve 2023. december 31.
Felelős: Gál Szilvia polgármester.

Orgovány, 2021. január 11.

(:Gál Szilvia:)
polgármester