Hírek

Elérhetőségek

- HATÁROZAT - közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása - 2020-06-16

Orgovány Nagyközség Polgármesterétől.
6077 Orgovány, Molnár Gergely u.2.
Tel.: 76/591-982
Fax: 76/591-030
Email: galszilvia@orgovány.hu

23/2020.(06.16.) polgármesteri

Tárgy:      „A Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése-építés” közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánítása.

HATÁROZAT

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése- építés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 1/1-76/2020. számú jegyzőkönyvében foglaltak alapján az alábbi döntést hozom:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2020. május 7. 14:00 óráig3 ajánlatot nyújtottak be. A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján kizárólag a Peor Ép Kft. (6077 Orgovány, Tolvajos tanya 181/a) ajánlata került bírálatra. A Bíráló Bizottság döntési javaslatát elfogadva a Peor Ép Kft. ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetet, az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b). pontja alapján eredménytelen.
A 22/2020. (06.15.) polgármesteri határozatomat visszavonom.
Határidő: azonnal.
Felelős:  Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

Orgovány, 2020. június 16.

(: Gál Szilvia:)
polgármester

Erről értesül:
1.) Bagócsi Károly a Bíráló Bizottság elnöke, címzetes főjegyző
2.) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
3.) Orgovány Nagyközség lakossága - hirdetőtábla és honlap útján-
4.) EKR elektronikus közbeszerzési rendszer.
5.) Irattár.

Csatolmány(ok):