Hírek

Elérhetőségek

- HATÁROZAT - közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Orgovány Nagyközség Polgármesterétől.
6077.Orgovány Molnár Gergely u.2.
Tel.: 76/591-982
Fax: 76/591-030.
Email: galszilvia@orgovany.hu

22/2020.(06.15.) polgármesteri

Tárgy:      „A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése-építés” közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánítása. 

HATÁROZAT

Orgovány Nagyközség  Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a „ Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése-építés” tárgyú közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság I/1-76/2020. számú jegyzőkönyvében foglaltak alapján eredménytelennek nyilvánítom.
Határidő: azonnal.
Felelős:  Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

Orgovány, 2020. június 15.

(: Gál Szilvia:)
polgármester

Erről értesül:
1.) Bagócsi Károly a Bíráló Bizottság elnöke, címzetes főjegyző
2.) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
3.) Orgovány Nagyközség lakossága – hirdetőtábla és honlap útján-
4.) EKR elektronikus közbeszerzési rendszer.
5.) Irattár.

Csatolmány(ok):