Hírek

Elérhetőségek

ASP csatlakozás

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01144

A projekt címe: ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Kedvezményezett: Orgovány Nagyközség Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 7 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.31

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018.06.30

A projekt tartalmának bemutatása:

Előzmények:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakításra. A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejlesztése, adattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

 

1, Eszközök beszerzése
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése és üzembe helyezése. 
Önkormányzatunk a következő eszközöket szerezte be:

 9 db Munkaállomás MS Windows környezetben

 6 db 24” Led monitor alapkonfiguráció

 1 db A4-es multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció

 1 db 24 portos Gigabites switch

11 db  kártyaolvasó alapkonfiguráció

 

2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP szolgáltatáshoz való rendszercsatlakozás során a felmerülő szabályozási feladatoknak történő megfeleléshez az információbiztonsági szabályzat és iratkezelési szabályzat elkészítése. A szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe. A folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok szerinti  áttekintése, módosítása, szükség esetén módosítása valósul meg.

3. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

Adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és el kell végezni a szükséges adattisztításokat, hogy azok adatminősége megfelelő legyen az ASP szakrendszer elvárt követelményeinek. Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.

A rendszer testre szabása, paraméterezés: A csatlakozási folyamat során az Önkormányzat számára létrehozott felületen a hozzáférésre jogosultak körének meghatározása. A rendszer indításához szükséges alap beállítások elvégzése, a  működésére jellemző paraméterek megadása.

Adatmigráció: Az önkormányzat korábbi nyilvántartásaiból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálni kell az adatokat a megfelelő szakrendszerekbe. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, és a betöltés során keletkező esetleges hibákat a feldolgozható értékre javítani kell.

4. Önkormányzati elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása

Kialakításra kerül az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályozás. A folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése a rendszer követelményeire az új szabályozásnak megfelelően.