Hírek

Elérhetőségek

Árverési hirdetmény

Orgovány Nagyközség Polgármesterétől.
6077 Orgovány Molnár Gergely u. 2.
Tel.:76/591-982, Fax:76/591-030.
E-mail: galszilvia@orgovany.hu

I/273/1/2019.

 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendeletének 19.§ (2) bekezdés b) pontja alapján nyilvános árverés útján történő értékesítésre meghirdetem az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az orgoványi 1062. hrsz-ú - természetben 6077. Orgovány Árpád u. 41. szám alatti - kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlant.

Az ingatlan induló kikiáltási árát a Képviselő-testület 42/2018.(05.30.) sz. KT határozatával 3.600.000 (hárommillió- hatszázezer) Ft-ban határozta meg.

Az árverés helye és ideje: Orgoványi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme ( 6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2.) 2019. február 12-én (kedd) 10 óra.

Az ingatlan előzetes bejelentkezéssel 2019. február 7-8. napján 8.00- 12.00 óra alatt megtekinthető. Jelentkezni Virág István műszaki ügyintézőnél a 76/591-987 és a 70/313-1610 számú telefonokon és a virag.istvan@orgovany.hu e-mail címen lehet.

Az árverésen a licitálásnál a legkisebb összeg 100.000.-( százezer) Ft. Az árverés nyertese az lesz, aki a legmagasabb árajánlatot teszi.

Az árverésről jegyzőkönyv készül. Az ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés megkötésének határideje: 2019. február 15. napja. A vételár a szerződés aláírásával egy időben esedékes.

Amennyiben az árverés nyertese kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a második legtöbbet ajánlóval kerül sor az adásvételi szerződés megkötésére.

További információ Bagócsi Károly címzetes főjegyzőtől kérhető a 30/872-2054. telefonon, illetve a jegyzo@orgovany.hu e-mail címen.

A hirdetmény közzétételre kerül Orgovány Nagyközség honlapján, az Önkormányzati Hírlevél 2019. évi első számában, továbbá az Orgoványi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Orgovány, 2018, január 15.

(:Gál Szilvia:)
polgármester

 

Eredeti dokumentum - lentebb a Csatolmány(ok)-ban megtekinthető!

Csatolmány(ok):