Hírek

Elérhetőségek

Orgovány Nagyközség Önkormányzata II. számú védőnői körzet ellátása

KÖZIGÁLLÁS

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 
II. számú védőnői körzet ellátása

 

védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Kossuth L. utca 60.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21) ESZCsM rendeletben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (XI.3) NM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

         Főiskola, védőnői szakképesítés,

         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

 

         végzettséget igazoló okirat hiteles másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló bizonylat (ügyfélkapu/posta)

         fényképes szakmai önéletrajz

         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         nem szükséges - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Konfár Ivett nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/391-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

         Elektronikus úton Konfár Ivett részére a onkorg@t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Konfár Ivett, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő pályázati anyagok közül a képviselő-testület a soron következő ülésén választja ki a megfelelő személyt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.orgovany.hu - 2019. január 28.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orgovany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.