Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati választások - 2019

Orgovány Nagyközség Helyi Választási Irodájának Vezetőjétől.
6077. Orgovány Molnár Gergely u.2.
Tel:76/591-981.    Fax:76/591-030.
E-mail: jegyzo@orgovany.hu

 

I/484-2/2019.

Tárgy: helyi önkormányzati képviselő-testületi
mandátumok számának meghatározása

 

Határozat

Orgovány Nagyközség Helyi Választási Irodájának vezetőjeként megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a település egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.

Határozatomat a www.orgovany.hu honlapon, valamint Orgovány Nagyközség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel teszem közzé.

Határozatom ellen a közzétételtől számított 3 napon belül - jogsértésre hivatkozással - a Helyi Választási Bizottsághoz (6077.Orgovány Molnár Gergely u.2.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban, személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény( továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak számát a helyi önkormányzati és polgármesterek általános választása évének január 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni. A Tv. 4.§ c) pontja szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben az 5.000 lakosig 6 mandátum szerezhető.
Orgovány Nagyközség 2019. január 1-i állapot szerinti lakosságszáma 3.456 fő, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam meg Orgovány Nagyközségben megszerezhető mandátumok számát.

E határozat a Ve. 306.§ (2) bekezdésében, a Tv. 3.§-ában és 4.§ c) pontjában foglaltakon, továbbá a Ve. 10.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul. A jogorvoslat lehetőségét a Ve.210.§-a és 212.§-a biztosítja.

O r g o v á n y, 2019. február 5.

 

Eredeti dokumentum megtekinthető   >>>