Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetések

KÖZIGÁLLÁS

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

 

 

                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orgoványi Polgármesteri Hivatal 

igazgatási ügyintézői munkakör

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

 

Ellátandó feladatok:

- anyakönyvi feladatkör - szociális és gyámügyi feladatkör - hatósági feladatkör Ellátandó feladatok: Anyakönyvi igazgatással, a hagyatéki eljárással, a választásokkal, népszavazásokkal és a népi kezdeményezésekkel kapcsolatos választási irodavezető helyettesi feladatok ellátása. A központi címregiszterrel és címkezeléssel, a gyámügyi és szociális igazgatással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos területen teljes körű ügyintézés, kiadmányozással. A választásoknál a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtása a HVI vezető irányításával, annak akadályoztatása esetén teljes körű ügyintézés. A harmadik feladatkörben a kérelmek átvétele, döntésre, kiadmányozásra történő előkészítése, jogsegélyek teljesítésének előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók, figyelemmel az önkormányzat éves költségvetési rendeletében szereplő illetményalapra. az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         magyar állampolgárság

         cselekvőképesség

         büntetlen előélet

         középiskola/gimnázium és anyakönyvi szakvizsga

         hasonló munkaterületen szerzett munkatapasztalat, legalább 1-3 év szakmai gyakorlat

         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         ASP ismeret

         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés,

 

         anyakönyvi szakterületen szerzett szakmai gyakorlat

         közigazgatási alapvizsga megléte

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

         Kiváló szintű Anyakönyvi, szociális ás ügyfelekkel való kapcsolattartás területén szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         45/2012.(III.20.) Korm. rendeletben meghatározott önéletrajz

         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

         nyilatkozat a pályázati anyagba történő betekintéshez

         nyilatkozat a Kttv. szerinti összeférhetetlenségről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagócsi Károly címzetes főjegyző nyújt, a 06-30-872-2054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgoványi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2090-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintézői munkakör.

vagy

         Elektronikus úton Bagócsi Károly címzetes főjegyző részére a jegyzo@orgovany.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okiratok másolata alapján előzetes kiválasztás történik, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor a végleges eredmény megállapítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2019. augusztus 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók az eredményről a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásos tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményessége esetén, az álláshely 6 hónap próbaidő kikötésével kerül feltöltésre.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 9.

 

KÖZIGÁLLÁS

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

 

 

                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

igazgatási (titkársági) ügyintézői munkakör

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

 

Ellátandó feladatok:

- titkársági feladatkör - koordinációs feladatkör - hatósági feladatkör Testületi (bizottsági) ülések előkészítése, üléseken való részvétel, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése,döntések nyilvántartása. A választások, népszavazások és a népi kezdeményezések esetében választási irodai feladatok ellátása. A földforgalmi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, az iratkezelési szakrendszer működtetése, a települési honlap naprakészségének biztosítása. Munkaköri leírásában meghatározottak végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A testületi (bizottsági) ülésekkel kapcsolatos feladatok ellátása az SZMSZ és a jegyző rendelkezéseinek megfelelően. A választásoknál a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtása a HVI vezető irányításával. A földforgalmi ügyekben kérelmek átvétele, közzététele, záradékolása, továbbításra történő előkészítése. Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a helyi szabályzat szerint. A települési honlap naprakészségének biztosítása az informatikus munkatárs bevonásával.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók, figyelemmel az önkormányzat éves költségvetési rendeletében szereplő illetményalapra. az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         magyar állampolgárság

         cselekvőképesség

         büntetlen előélet

         középiskola/gimnázium

         hasonló munkaterületen szerzett munkatapasztalat, legalább 1-3 év szakmai gyakorlat

         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         ASP ismeret

         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         felsőfokú iskolai végzettség

         anyakönyvi szakvizsga

         közigazgatási alapvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         45/2012.(III.20.) Korm. rendeletben meghatározott önéletrajz

         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

         nyilatkozat a pályázati anyagba történő betekintéshez

         nyilatkozat a Kttv. szerinti összeférhetetlenségről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagócsi Károly címzetes főjegyző nyújt, a 06-30-872-2054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgoványi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2094-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási (titkársági) ügyintézői munkakör.

vagy

         Elektronikus úton Bagócsi Károly címzetes főjegyző részére a jegyzo@orgovany.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: I/2094-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. A benyújtott szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okiratok másolata alapján előzetes kiválasztás történik, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor a végleges eredmény megállapítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2019. augusztus 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók az eredményről a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásos tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat eredményessége esetén, az álláshely 6 hónap próbaidő kikötésével kerül feltöltésre.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

 

Közigállás

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 
 

mezőőr

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23.§-ában, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolaelkerülés elleni fellépését biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerinti teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium,

         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

         fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

         munkavégzéshez igénybe vehető saját gépjármű(költségtérítés ellenében).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz

         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

         végzettséget igazoló okirat másolat

         pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

         fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Szilvia polgármester nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1922-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

vagy

         Elektronikus úton Gál Szilvia polgármester részére a galszilvia@orgovany.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Konfár Ivett, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2019. július 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton benyújtott pályázat esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.

 

Közigállás

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 
II. számú védőnői körzet ellátása

 

védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Kossuth Lajos utca 60.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21) ESZCsM rendeletben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (XI.3) NM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Főiskola, védőnői szakképesítés,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         végzettséget igazoló okirat hiteles másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         fényképes szakmai önéletrajz

         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola,

         Hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdiné Szabó Edit nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/391-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

         Elektronikus úton Bárdiné Szabó Edit részére a onkorg@t-online.hu E-mail címen keresztül

 

         Személyesen: Bárdiné Szabó Edit, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő pályázati anyagok közül a képviselőtestület a soron következő ülésén választja ki a megfelelő személyt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2019. június 24.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.