Hírek

Elérhetőségek

Álláshirdetések

Közigállás

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 
 

mezőőr

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23.§-ában, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolaelkerülés elleni fellépését biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerinti teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium,

         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

         fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

         munkavégzéshez igénybe vehető saját gépjármű(költségtérítés ellenében).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz

         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

         végzettséget igazoló okirat másolat

         pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

         fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Szilvia polgármester nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1922-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

vagy

         Elektronikus úton Gál Szilvia polgármester részére a galszilvia@orgovany.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Konfár Ivett, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2019. július 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton benyújtott pályázat esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.

 

Közigállás

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 
II. számú védőnői körzet ellátása

 

védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Kossuth Lajos utca 60.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21) ESZCsM rendeletben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (XI.3) NM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Főiskola, védőnői szakképesítés,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

         végzettséget igazoló okirat hiteles másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         fényképes szakmai önéletrajz

         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola,

         Hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdiné Szabó Edit nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/391-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

         Elektronikus úton Bárdiné Szabó Edit részére a onkorg@t-online.hu E-mail címen keresztül

 

         Személyesen: Bárdiné Szabó Edit, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő pályázati anyagok közül a képviselőtestület a soron következő ülésén választja ki a megfelelő személyt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         https://orgovany.asp.lgov.hu/ - 2019. június 24.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.